Rento Brattinga <galerie> DudokDeGroot

artist: Ko Aarts


Ko Aarts studeerde aan de ABK, Arnhem (1989) en de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten, AmsterdamDat voor een allround beeldend kunstenaarschap kennis van de elementaire beginselen van het schilderen vaak een goede basis is, bewijst hij met zijn monumentale werk in de openbare ruimte en met zijn, al dan niet in opdracht gemaakte, grafische werken.

Aarts werk toont beelden die ontstaan zijn uit een combinatie van werkelijkheid en fantasie. Zijn besef dat de dingen niet voor éénduidige interpretatie vatbaar zijn; dat tegenstrijdige opvattingen en gevoelens de overhand kunnen hebben, is een principe dat maakt dat zijn werk een lichtvoetig karakter kan bezitten, ondanks de vaak beklemmende onderwerpen. Een overzicht van het werk toont steeds terugkerende elementen. Het opvallendst zijn de gebouwen, die soms zelfstandig figureren, soms in groepen en uitdrukking geven aan een bepaalde atmosfeer. Daarnaast zijn er sinds jaar en dag de vliegtuigen in verschillende settings.


All prices including V.A.T.